Sprawozdanie z odpadów za 2013 rok!

  Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich rocznych sprawozdań o odpadach. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2014 roku.     Do składania sprawozdania z odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów czyli zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem lub przetwarzaniem. Zbiorcze zestawienia sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencje odpadów – karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Za brak złożenia sprawozdania może grozić kara grzywny od 500 zł do nawet 8 500 zł.     Zachęcamy do skorzystania z programu on-line do wykonywania rocznego sprawozdania odpadowego, który dostępny jest na ekolia.pl w zakładce OFERTA. Program dedykowany jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom wytwarzającym odpady, które samodzielnie, bez konieczności zatrudniania […]