Raport KOBiZE – uwaga termin!! 28 luty!!

Do KOBiZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podmioty korzystające ze środowiska składają raport o wielkości emisji. Do zadań KOBiZE należy prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (tzw. raporty KOBiZE). Termin składania raportów KOBiZE Raporty KOBiZE składamy do końca lutego każdego roku. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do […]