Toner drukarski – jaki kod odpadu?

Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji odpadów. Szczególnie dyskusyjnym przypadkiem jest wybór właściwego kodu odpadu dla tonera drukarskiego, zgodnie z katalogiem odpadów. Tą kwestie należy rozpatrzyć w dwóch przypadkach. Osobno dla drukarni i zakładów poligraficznych oraz dla biur

Odpady obojętne – definicja

Co kwalifikujemy do odpadów obojętnych? Definicja odpadów obojętnych znajduje się w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2010.185.1243 j.t.). Aby odpady można było zaklasyfikować do obojętnych, muszą spełnić kilka wymagań: – nie ulegać istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, – być nierozpuszczalne, – nie wchodzić w reakcje fizyczne ani chemiczne, – nie powodować zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, – nie ulegać biodegradacji i nie wpływać niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują. Ponadto ogólna zawartość zanieczyszczeń w odpadach obojętnych oraz zdolność do ich wymywania mysi być nieznaczna i nie może stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i ziemi. Również negatywne oddziaływanie odcieków powstających w wyniku składowania tych odpadów nie może stanowić […]

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – co to za instytucja i czym się zajmuje? GIOŚ to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. GIOŚ-owi podlegają Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek benzyny i oleju napędowego cz. 1

Opłaty za korzystnie ze środowiska dotyczą zarówno przeładunku benzyn silnikowych jak i oleju napędowego. W przypadku przeładunku benzyn ustawodawca określił ryczałtowy sposób rozliczeń opłaty marszałkowskiej za samochód,  natomiast przy oleju napędowym trzeba liczyć emisję na zasadach ogólnych. 

UWAGA TERMIN! Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska 2012

Kiedy musisz rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim z opłat za korzystanie ze środowiska? Pamiętaj, że w dniu 31 lipca 2012 r.  upływa termin składania sprawozdań o korzystaniu ze środowiska za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Informacja o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy każdego, kto na mocy  ustawy prawo ochrony środowiska, jest do tego zobowiązany. Musi on sporządzić sprawozdanie za korzystanie ze środowiska.