Odpady komunalne – definicja

Co to są odpady komunalne? Odpady komunalne to nic innego jak odpady powstające w gospodarstwach domowych – za wyjątkiem odpadów w postaci samochodów wycofanych z eksploatacji. Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady powstające w przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej itp. które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.