Cofnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Kiedy urząd może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Pozwolenie z zakresu ochrony środowiska, a więc również pozwolenie na wytwarzanie odpadów podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli prowadzona działalność negatywnie oddziałuje na środowisko. O cofnięciu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia. Nie ma tu żadnego automatyzmu – każda spawa jest rozpatrywana indywidualnie, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.