Oleje odpadowe – definicja

Co rozumiemy jako oleje odpadowe? Oleje odpadowe (oleje zużyte, oleje przepracowane) w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia2000 r. (Dz.U.2010.185.1243) są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2011

Jakie są stawki opłat za korzystanie ze środowiska w  2011 r? Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. (M.P.2010.74.945). Co rocznie jest ono zmieniane, gdyż nawet jeśli nie ma zmian o  charakterze fundamentalnym to następuje korekta stawek środowiskowych o współczynnik inflacji.

UWAGA TERMIN! Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska 2011

Kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim z opłat za korzystanie środowiska? Pamiętaj, że w dniu 31 stycznia 2012 r.  upływa termin składania sprawozdań o korzystaniu ze środowiska za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Informacja o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy każdego, kto na mocy  ustawy prawo ochrony środowiska, jest do tego zobowiązany. Musi on sporządzić sprawozdanie za korzystanie ze środowiska. 

Odpady promieniotwórcze – definicja

Co to są odpady promieniotwórcze? Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to materiały występujące w rożnych stanach skupienia (stałym, ciekłym lub gazowym) które: – zawierają substancje promieniotwórcze lub które są skażone tymi substancjami, – ich dalsze wykorzystanie jest niemożliwe (niska aktywność, duże rozcieńczenie itp.) lub niecelowe czy nieopłacalne,